Utopie Rozacruciană

Dumnezeu al tuturor oamenilor, Dumnezeu al întregii vieți! În omenirea la care noi visăm:

Politicienii sunt profund umaniști și lucrează în serviciul binelui comun;

Economiștii gestionează finanțele Statelor cu discernământ și în interesul tuturor;

Savanții sunt spiritualiști și își caută inspirația în Cartea Naturii;

Artiștii sunt inspirați și exprimă în lucrările lor frumusețea și puritatea Planului divin;

Medicii sunt animați de iubirea pentru apropiații lor și tratează atât sufletele cât și corpurile;

Nu mai există mizerie și sărăcie, fiindcă fiecare are ceea ce are nevoie pentru a trăi fericit;

Munca nu este trăită ca o constrângere, ci ca o sursă de dezvoltare și bunăstare;

Natura este considerată ca cel mai frumos dintre temple și animalele ca frați ai noștri în curs de evoluție;

Există un Guvern mondial format din conducătorii tuturor națiunilor, lucrând în interesul întregii Omeniri;

Spiritualitatea este un ideal și un mod de viață care își preiau sursa din o Religie universală, bazată mai mult pe cunoașterea legilor divine decât pe credința în Dumnezeu;

Relațiile umane sunt bazate pe iubire, prietenie și fraternitate, așa că întreaga lume trăiește în pace și armonie.

Aşa să fie!

Ontologie Rozacruciană
Eu sunt Responsabil pentru Război şi pentru Pace