Anticul și Mistic Ordin al Roza-Crucii

Ordinul Roza-Cruce AMORC este o mișcare filozofică, inițiatică și tradițională mondială a cărei misiune este de a trezi potenţialul interior al fiinţei umane, acordând fiecărui individ asistență în dezvoltarea sa interioară într-un spirit de fraternitate şi cu respectarea libertății sale individuale în cadrul Tradiţiei rozacruciene. În țările în care este activ, Ordinul este constituit ca o «asociație non-profit», cotizaţiile percepute fiind întrebuinţate doar pentru a acoperi cheltuielile de regie. Ordinul Roza-Cruce AMORC nu este o religie, nici o sectă şi este în totalitate apolitic. Prin urmare, fiecărui membru al Ordinului îi este asigurată libertatea absolută. În conformitate cu deviza sa: «Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență», Ordinul nu impune nicio dogmă, ci îi oferă fiecărui membru învățătura pentru a-l ghida către o cale de spiritualitate și misticism.

Anticul și Mistic Ordin al Roza-Crucii

Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență!

Articole