Prezent

Structura actuală

În prezent, A.M.O.R.C. se extinde în întreaga lume. Acesta cuprinde numeroase jurisdicţii, fiecare acoperind – dincolo de frontiere – toate ţările cu aceeași limbă. Astfel, există jurisdicţii de limbă engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, greacă, rusă, limbi scandinave, japoneză etc.

Sediul fiecărei jurisdicţii, denumit în mod tradiţional „Mare Lojă”, este condus de un Mare Maestru ales pentru un termen de cinci ani, care poate fi înnoit.

În ansamblul său, Ordinul este supervizat de un Consiliu Suprem compus din Marii Maeştri ai tuturor jurisdicţiilor şi care este plasat sub preşedinţia Imperatorului, ales de asemenea pentru un termen de cinci ani, care poate fi înnoit.

Termenul „Imperator”, care era deja folosit în secolul al XVIII-lea, provine din expresia latină „Imperare sibi”, care înseamnă „Stăpânire de sine”.

Învăţăturile

Până în 1909, învăţăturile rozacruciene erau transmise doar pe cale orală şi în locuri păstrate în secret. Acesta este motivul pentru care Ordinul a fost considerat odinioară ca fiind o societate secretă.

De atunci, aceste învăţături au fost realizate şi în scris, iar acum sunt prezentate sub formă de monografii, care sunt trimise membrilor Ordinului în fiecare lună, sau pot fi accesate prin intermediul internetului.

Învăţăturile se eșalonează pe douăsprezece grade, fiecare dintre ele fiind dedicat studiului unor teme filozofice sau mistice importante: natura Divinului, originea universului, structura materiei, conceptele de timp şi spaţiu, legile vieţii, scopul evoluţiei, sufletul uman şi atributele sale, fazele conştiinţei, fenomenele psihice, misterele morţii, ale vieţii de dincolo şi ale reincarnării, simbolismul tradiţional.

De asemenea, aceste învăţături conţin multe experienţe dedicate însuşirii de tehnici fundamentale în materie de misticism: relaxarea, concentraţia, crearea mentală, meditaţia, alchimia spirituală.

Întâlnirile fraterne

Pe lângă învăţăturile scrise pe care Rozacrucienii le studiază în casele lor, cei care doresc se pot reuni în Loji unde se desfăşoară activităţi colective. Scopul acestor întâlniri este de a permite fiecăruia schimbul liber de idei pe subiecte culturale şi filozofice. În aceste locuri sunt de asemenea transmise iniţierile rozacruciene care, chiar dacă nu sunt obligatorii, sunt totuşi recomandate din cauza interesului lor spiritual. Subliniem de asemenea faptul că A.M.O.R.C. realizează cu regularitate convenţii unde membrii săi pot să se întâlnească la nivel regional, naţional, internaţional sau mondial. Indiferent de amploarea acestora, toate servesc drept cadru pentru activităţi mistice şi fraterne.

Prezent

În prezent, A.M.O.R.C. are în continuare în rândul membrilor săi gânditori, oameni de ştiinţă şi artişti de renume, dar ei îşi păstrează de obicei anonimatul.

Claudio Mazzucco

Imperator

Raul Passos

Mare Maestru
Marea Lojă a Sud-Estului European
Administrația A.M.O.R.C. România