Întrebări frecvente

Nu. Pentru a deveni membru al Ordinului Roza-Cruce – A.M.O.R.C., persoana interesată nu trebuie decât să completeze o cerere de afiliere (click aici pentru a descărca cererea de afiliere) și să o trimită Administrației prin poștă sau email, însoțită de dovada de plată a taxei de înscriere și a cotizației anuale (sau o fracțiune a acesteia). Cererea este apoi supusă aprobării urmând criterii interne.

Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. nu este o organizație secretă, ci discretă. Dacă ar fi secretă, nu ar avea sedii fizice vizibile și ușor de identificat în majoritatea țărilor din lume, nu ar avea niciun website, nu ar fi prezentă pe social media, nu ar organiza conferințe și evenimente publice și nici nu ar publica cărți, așa cum este de fapt cazul. Așadar, A.M.O.R.C. este accesibil tuturor căutătorilor care se identifică cu valorile lui și cu ceea ce propune pentru dezvoltarea spirituală a oamenilor. În această ordine de idei, fiecare membru poate, dacă dorește, să-și dezvăluie public calitatea de membru al A.M.O.R.C. Cu toate acestea, în cadrul A.M.O.R.C. este necesară discreția cu privire la tot ceea ce este considerat confidențial și destinat numai membrilor.

Conceptul de Dumnezeu nu este în niciun caz un apanaj al religiilor. Este important să spunem că preocupările spirituale și spiritualitatea în sine, într-un sens mai larg, sunt o caracteristică inerentă a fiecărei ființe umane și lipsite de orice apel la vreo religie organizată. Modul de a se raporta la această sferă este absolut particular și individual. Conceptul de Dumnezeu este în întregime o experiență subiectivă și, prin urmare, este supus unei interpretări individuale care reflectă inteligența, educația și formarea socială (și eventual religioasă) a individului. Prin urmare, este imposibilă crearea unui concept uniform despre Dumnezeu care să fie acceptat fără distincție de către toți oamenii.

Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. susține că există un Principiu Universal care guvernează și susține totul, care, nefiind deloc separat de Creație, este perfect integrat cu aceasta. Este o „minte cosmică” din care au izvorât toate ființele din care sunt o parte intrinsecă. Această Minte Infinită poate fi accesată de ființele umane printr-o experiență pe care o numim „mistică”, prin meditație profundă, fără nevoia vreunui intermediar. Această energie a primit multe nume de-a lungul timpului – precum Dumnezeu, Allah, Brahma, Tao etc. – în sânul multor culturi și religii, și este numită uneori și de Mare Arhitect al Universului (deoarece a stabilit legi perfecte și imuabile pentru întreținerea lumilor). Totuși, această energie nu este una antropomorfă, ci infinită și omniprezentă. A.M.O.R.C. nu propovăduiește încrederea în ea, ci, mai degrabă, să fie experimentată, să se intre în comuniune cu ea și chiar să fie integrată prin exerciții de armonizare cosmică și trezirea facultăților noastre psihice latente.

În cadrul Tradiției Rozacruciene, se face referire la „Dumnezeu al inimii și al comprehensiunii” fiecăruia, altfel spus, conform percepției fiecăruia și respectând înțelegerea celorlalți. În Ontologia Rozacruciană, Dumnezeu desemnează Inteligența Universală care este la originea Creației și a tot ceea ce ea conține în planurile vizibile și invizibile. Este un principiu singular, sempitern, omniprezent, fără atribute care să îl limiteze și fără formă definită de manifestare, fiind, prin urmare, incognoscibil în esență. Singura concepție pe care o putem avea despre Dumnezeu pe planul obiectiv este una emoțională și intelectuală. Cu alte cuvinte, modul nostru de a-L concepe este de obicei expresia emoțiilor pe care le simțim atunci când ne gândim la El.

Dumnezeul inimii ființei umane, în raport cu modul în care ea Îl concepe, atinge întotdeauna o amploare din ce în ce mai mare pe măsură ce individul își dezvoltă discernământul și își extinde conștiința. Într-un anumit sens, putem spune că omul își creează permanent Dumnezeul său, altfel spus, vizualizează mental Divinitatea, sau Inteligența Supremă, într-un concept progresiv superior. Pe măsură ce ființa umană se înalță spre o înțelegere mai cuprinzătoare a Cosmicului, la fel se întâmplă și Dumnezeului pe care Îl concepe. Acesta este, în plus, unul dintre scopurile Rozacrucianismului.

Religiile, pe de altă parte, sunt caracterizate de obicei prin existența unui text revelat și bazate pe interpretarea acestuia, ca și în cazul religiilor monoteiste. O altă caracteristică a religiilor este că aceste texte și interpretările lor, mai ales cele literale, dau naștere dogmelor (concepte fundamentale care nu pot fi contestate). Învățăturile A.M.O.R.C., la rândul lor, nu se bazează pe niciun text presupus „revelat”, nici nu stabilesc vreo dogmă.

A.M.O.R.C. nu este împotriva niciunei religii și nu intenționează să înlocuiască vreuna dintre ele. De asemenea, calitatea de membru al Ordinului Roza-Cruce – A.M.O.R.C. nu impune în niciun fel adoptarea vreunui sistem de credințe și nici nu este impus membrilor A.M.O.R.C. să renunțe la vreuna dintre convingerile lor. Învățăturile rozacruciene sunt lipsite de orice fel de dogmatism și toate conceptele care sunt transmise în sistemul de studiu rozacrucian sunt pur și simplu propuse membrului, care posedă mereu libertatea individuală de a admite sau respinge conceptele în cauză, care sunt în plus întotdeauna însoțite de aplicații practice, astfel încât valabilitatea celor propuse să poată fi verificată de membrul însuși.

În aceeași ordine de idei, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. nu impune niciun tip de frecvență la vreun lăcaș de cult și nici nu susține existența vreunui guru sau ghid spiritual care trebuie urmat, lăsând acest aspect libertății de acțiune individuală a fiecăruia dintre membrii săi în sfera convingerilor sale religioase, dacă are vreuna. A.M.O.R.C. susține că dezvoltarea spirituală a fiecărei persoane trebuie să fie ghidată de ea însăși – sau, cu alte cuvinte, călăuzită de propriul Maestru interior al fiecăruia. În acest sens, învățăturile rozacruciene ajută la atribuirea unei alte dimensiuni religiozității persoanei, care începe să o experimenteze într-un mod mai profund și mai integral.

Întotdeauna Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. a avut printre membrii săi numeroși credincioși aparținând tuturor religiilor (iudaism, hinduism, creștinism, islam, budism…), dar și oameni care nu urmăresc nicio religie. Asta se datorează faptului că A.M.O.R.C. nu este o religie și nu are niciun caracter dogmatic. În plus, învățăturile sale nu se raportează niciunui profet, mesia, înțelept sau alt gânditor, ci rezultă din cunoștințele dobândite de-a lungul secolelor de cei și cele care, în toate tradițiile, s-au străduit să înțeleagă misterele existenței.

Prin definiție, A.M.O.R.C. este o cale – nu de credință, așa cum este cazul religiilor –, ci de cunoaștere. Scopul său este de fapt de a permite fiecăruia dintre membrii săi să se cunoască mai bine, să înțeleagă mai bine semnificația profundă a existenței și să-și stăpânească mai bine viața, făcând-o cât mai conformă posibil așteptărilor sale. În acest sens, învățăturile pe care le transmite nu se limitează la o cunoștință teoretică; ele sunt eminamente practice.

Este important de înțeles, de asemenea, că învățăturile transmise de A.M.O.R.C. sunt inseparabile de filosofia pe care o susține. Aceasta filosofie, atât umanistă cât și spiritualistă, se bazează pe ideea că fiecare om este în mare măsură responsabil pentru destinul său și că viața sa este condiționată de eforturile sale de a se perfecționa și de a se îmbunătăți în contactul cu ceilalți. Asumând că „recoltăm ceea ce semănăm”, rozacrucienii se străduiesc să semene bine, altfel spus, să exprime ceea ce au mai bun în ei înșiși în viața de zi cu zi.

Niciuna. Deși au unele caracteristici analoge în anumite aspecte organizaționale, cele două organizații nu au niciun fel de legătură și nici nu au niciun sistem de recunoaștere mutuală. Cu toate acestea, ele păstrează un respect reciproc.

Rozacrucianismul se consacră în primul rând trezirii facultăților mistice ale ființei umane, promovând o integrare a minții sale finite cu mintea infinită a Cosmicului, astfel încât studentul rozacrucian să devină un agent al echilibrului, al păcii și al armoniei.

În conformitate cu deviza sa, «Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență», Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. subliniază faptul că nu are niciun fel de legătură cu alte mișcări care își revendică corelația cu Tradiția Rozacruciană sau cu Rozacrucianismul într-un sens larg, chiar dacă aceste mișcări folosesc în denumirea lor cuvântul „Rozacruce” sau alt termen asemănător (rozacrucian, rozicrucian, etc.). Oricum, A.M.O.R.C. nu interferează cu activitățile lor.

Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. respectă toate mișcările, tradițiile și demersurile care își propun să îl ajute pe om să fie o ființă mai completă, mai bună și mai deplin realizată. A.M.O.R.C. însuși, în acest scop, îi pune la dispoziție învățăturile și metodele sale. Totuși, în conformitate cu deviza sa, se abține de a emite păreri și puncte de vedere privind opere publicate de alte mișcări, lăsând la discreția membrilor săi posibilitatea de a le accesa și a le aprecia în funcție de criteriile fiecăruia.

Apartenența la alte mișcări nu reprezintă nicio piedică pentru afiliere la Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C.

Conform devizei sale, «Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență», fiecărui membru al Ordinului îi este asigurată o absolută libertate individuală. Așadar, prin afiliere nu se impune un mod de viață anume și nici nu se cere membrului să renunțe la alte eventuale afilieri.
Spiritualitatea perpetuată de A.M.O.R.C. este una tradițională și deschisă în egală măsură bărbaților și femeilor, fără deosebire de vârstă, rasă, religie sau poziție socială. Chiar neavând nicio legătură cu alte organizații, A.M.O.R.C. respectă activitățile mișcărilor și tradițiilor care își propun să îl ajute pe om să fie o ființă mai completă, mai bună și mai deplin realizată.

Cu toate acestea, i se solicită membrului să respecte îndrumările care ghidează activitățile Ordinului și să respecte, de asemenea, principiile tradiționale rozacruciene, mai ales în ceea ce privește învățăturile tradiționale ale Ordinului.

Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. nu propune niciun fel de maestru autoproclamat, guru sau ghid spiritual anume, deoarece susține că dezvoltarea spirituală a fiecărei persoane trebuie ghidată de ea însăși, sau cu alte cuvinte, călăuzită de propriul Maestru interior al fiecăruia.
Învățăturile rozacruciene nu se raportează niciunui profet, mesia, înțelept sau alt gânditor, ci rezultă din cunoștințele dobândite de-a lungul secolelor de cei și cele care, în toate tradițiile, s-au străduit să înțeleagă misterele existenței. Așadar, A.M.O.R.C. nu deosebește nicio ființă care ar trebui să primească închinare sau venerație de la membrii săi. În ceea ce privește Maeștrii care au apărut pe Terra în diferite momente ale Istoriei pentru a promova un avans al conștiințelor (Lao-Zi, Buddha, Isus, Krishna etc.), A.M.O.R.C. îi consideră ca Iluminați – personalități sufletești care au atins o stare de deplinătate foarte ridicată, astfel încât au impulsionat evoluția omenirii și i-au lăsat drept moștenire, fiecare în funcție de propriile atribute, mesaje și exemple importante care răsună până astăzi. Calitatea lor deosebită va fi atinsă de asemenea de toate ființele într-o zi, datorită eforturilor de autocunoaștere.

Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. îi îndeamnă pe membrii săi să fie „semne de întrebare vii”. Această expresie își are originea în vremea lui Descartes, care a fost de altfel asociat la Fraternitatea Rozacruciană și care a stabilit principiul îndoielii ca metodă. A.M.O.R.C. este într-un fel moștenitor al acestui concept, în sensul că rozacrucienii pun sub semnul întrebării în mod salutar chiar și propriile convingeri, neacceptând în mod nechibzuit anumite „adevăruri”. În plus, o operă foarte veche, „Ție îți încredințez”, ne pune în gardă privind acest risc, deoarece uneori „ceea ce se crede ca fiind adevărul poate fi doar umbra adevărului”.

Absolut nu. Atât președintele internațional al A.M.O.R.C. („Imperator” în denumirea tradițională rozacruciană), cât și Marii Maeștri și Administratori care conduc fiecare dintre jurisdicțiile internaționale ale Ordinului ocupă funcții elective și executive pentru un anumit termen. Denumirea funcțiilor lor în sine denotă un caracter exclusiv inițiatic.

Deși consideră astrologia respectabilă în sine, A.M.O.R.C. nu o include în învățăturile sale și, prin urmare, nu se implică în practici precum divinația, previziunea, ghicitul sau prezicerea viitorului. Obiectivul principal al Ordinului Roza-Cruce – A.M.O.R.C. este de a prezenta o cale de autocunoaștere.

Trebuie clarificat și faptul că A.M.O.R.C. nu se dedică unor practici așa-zise „magice” și nici nu interferează cu liberul arbitru al nimănui. Prin urmare, nu se implică în latura personală și privată a membrilor săi sau a altor persoane.

La această întrebare nu se poate da un răspuns satisfăcător cu termeni cantitativi, deoarece, în mod evident, privește un aspect calitativ. Calea Rozacruciană, trebuie subliniat, este un drum de auto-îmbunătățire și dezvoltare personală care necesită efort și angajament. Cu alte cuvinte, Rozacrucianismul propune instrumente și oferă o îndrumare; totuși, calea însăși trebuie parcursă de fiecare individ, iar rezultatele, evident, se manifestă pe măsura efortului și a sincerității căutătorului.

În cele din urmă, fiecare membru trebuie să definească pentru sine însuși ceea ce este un beneficiu necondiționat și în ce măsură Ordinul îl poate ajuta – și el pe sine însuși.

Crucea este un simbol străvechi care poate fi identificat sub diferite forme, cu semnificații diferite în cele mai diverse tradiții și culturi, atât orientale cât și occidentale, inclusiv înainte de creștinism. În cadrul Rozacrucianismului, crucea simbolizează ființa umană și realitatea sa materială, în timp ce roza reprezintă evoluția personalității animice și extinderea conștiinței. Prin urmare, crucea din denumirea și simbolul A.M.O.R.C. nu are nicio legătură cu creștinismul.
În ceea ce privește alte lumi, deși nu are o poziție strictă în acest sens, A.M.O.R.C. consideră existența lor o posibilitate efectivă. De vreme ce planeta noastră este doar un mic punct într-o imensitate cu nenumărate alte galaxii similare cu ale noastre, pare cam egoist și diminuant să credem că suntem singuri și izolați în universul Creației. Cu toate acestea, Ordinul lasă la discreția fiecăruia dintre membrii săi aspectul de a admite sau nu această posibilitate.

Tradiția rozacruciană provine din Școlile de Mistere ale Egiptului antic. În aceste școli, a căror existență este acum recunoscută de majoritatea istoricilor și egiptologilor, Inițiații se întâlneau cu scopul de a studia misterele Creației – de unde vine și cuvântul „misticism”, ceea ce înseamnă literalmente „studiul misterelor”. De-a lungul timpului, acest studiu a dat naștere unei gnoze care s-a transmis în continuare în Grecia antică – în special prin intermediul lui Pitagora –, în Imperiul Roman – sub impulsul lui Plotin – și în Europa medievală, când alchimiștii și templierii au contribuit la extinderea sa, atât în Occident cât și în Orient, pentru a fi, în sfârșit, preluată de rozacrucienii din secolul al XVII-lea. Așa fiind, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. izvorăște dintr-o sursă căreia și templierii îi sunt tributari.

Cu toate acestea, A.M.O.R.C. nu susține a fi moștenitorul exclusiv al templierilor, nici nu își revendica calitatea de urmaș sau continuator direct al acestora.

A.M.O.R.C. niciodată nu a susținut că este deținătoarea exclusivă a Adevărului sau că este cea mai buna școală filosofică. Dimpotrivă, este una dintre mișcările tradiționale serioase care se dedică dezvoltării spirituale. Oricum, A.M.O.R.C. respectă toate celelalte mișcări filosofice și nu interferează cu activitățile lor.

Totuși, caracterul special (și chiar unic) al învățăturilor rozacruciene este faptul că acestea sunt disponibile membrilor săi în formă scrisă în mod accesibil și progresiv, în timp ce, de asemenea, îi oferă fiecărui membru posibilitatea de a frecventa un Organism Afiliat, unde se poate întâlni cu alți rozacrucieni și participa la anumite activități colective în legătură cu învățătura sa.

Ritualurile sunt o parte integrantă din viața de zi cu zi a fiecărei persoane, în sensul că implică repetarea sistematică a anumitor acțiuni cu un scop specific. De aceea, rutinele și obiceiurile pe care le au toți oamenii sunt, prin urmare, ritualuri. În contextul rozacrucian, ritualurile sunt dramatizări al căror obiectiv este sensibilizarea participanților la un aspect anume. Ceremoniile ritualice sunt o combinație de acțiuni și simboluri concepute pentru a induce o experiență psihică și emoțională. Fiecare ritual mistic este o schemă planificată, concepută și testată pentru a conduce individul să trăiască anumite experiențe. Ele sunt o tehnică de trezire psihică – adică, psihodrame menite să trezească partea cea mai subtilă a ființei noastre, deschizând un canal către niveluri ridicate de conștiință, ajutând la transcenderea minții obiective și facilitând contactul cu realități interioare mai subtile.

Inițierile sunt dramatizări desfășurate sub conducerea Ofițerilor A.M.O.R.C. în anumite Organisme Afiliate ale Ordinului. În cadrul acestora, anumite elemente și concepte în strânsă legătură cu studiile rozacruciene sunt prezentate candidaților pentru a-i sensibiliza cu privire la unele aspecte speciale. Acestea ceremonii frumoase și inspirate, efectuate cu scopul de a produce o impresie marcată și durabilă asupra conștiinței psihice a fiecărui membru, constituie o parte importantă (dar nu obligatorie) a Tradiției Rozacruciene.

În ceea ce privește solicitările de sfaturi cu privire la probleme personale, emoționale sau psihologice, subliniem că A.M.O.R.C. nu are nici condițiile și nici competența necesară pentru a sfătui sau a oferi îndrumări nimănui în acest domeniu, deoarece acesta nu este nici obiectivul nici funcția organizației. În acest caz, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. se limitează la a îndemna căutarea profesioniștilor competenți din domeniul terapeutic, care au pregătirea, metodele și mijloacele clinice pentru a răspunde acestui tip de nevoi.

Ceea ce Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. poate oferi, într-o altă ordine de idei, este un sistem de dezvoltare spirituală axat pe studii tradiționale și practici de autodezvoltare. Învățătura rozacruciană este destinată trezirii facultăților și calităților sufletului, această trezire fiind însuși fundamentul realizării interioare. În paralel, ea țintește dezvoltarea personală a fiecărui membru, în măsura în care permite exprimarea treptată a talentelor, darurilor și competențelor pe care fiecare individ le posedă în mod necesar în stare latentă. Cu alte cuvinte, prin aplicarea învățăturilor, perspectivele membrului se schimbă treptat, ceea ce aduce multe beneficii, printre care un echilibru emoțional, fizic și psihic.

În lumea de astăzi pe internet se poate găsi absolut orice în toate privințele. Din păcate există materiale ponegritoare la adresa Ordinului, cel mai adesea scrise de persoane care nu posedă cunoștințe corecte despre A.M.O.R.C. (chiar dacă acestea sunt ușor accesibile pe căile oficiale de comunicare) și care sunt conduse de necinste și sentimente nefaste. În ciuda acestui fapt, A.M.O.R.C., în conformitate cu deviza sa «Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență», își menține postura non-combativă, fidel misiunii și principiilor sale. În plus, se abține de a emite păreri privind materiale publicate de alte surse, lăsând la discreția fiecăruia posibilitatea de a le accesa și a le judeca în funcție de propriile criterii.

La fel ca orice organizație civilă, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. este nevoit să facă față taxelor și cheltuielilor diverse pe care propria sa funcționare le impune. Chiar fiind o organizație non-profit fraternală, filosofică și idealistă, A.M.O.R.C. are cheltuieli administrative legate de aspecte diverse precum tipărire și trimitere de documente, cheltuieli de regie ale sediului său și ale sucursalelor sale, întreținerea echipamentelor diverse, publicitatea pe care trebuie s-o facă pentru a permite ca mesajul său să atingă cel mai mare număr de căutători, cheltuieli contabile, și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care percepe o cotizație, care, de altfel, este una modică și poate fi fragmentată în fracțiuni semestriale sau trimestriale, după posibilitățile fiecărui membru.

Drept beneficiu al acestei afilieri, fiecare membru primește în plus materialele rozacruciene de studiu și poate participa la mai multe evenimente organizate de către A.M.O.R.C. în țară și în străinătate.

În conformitate cu deviza sa, «Cea mai largă toleranță în cea mai strictă independență», nimic nu este interzis, nici impus membrilor Ordinului Roza-Cruce – A.M.O.R.C. Evident că fiecare membru este sfătuit să aibă grijă de sine însuși pentru a se menține în stare bună de sănătate. Ordinul recomandă, de asemenea, ca o oră săptămânală să fie dedicată învățăturilor și să se facă un efort pentru aplicarea lor în viața de zi cu zi.
Ținând cont de caracterul milenar al moștenirii sale, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. nu oferă un „curs” cu durată limitată, ci o tradiție ezoterică cu teme împărțite în grade, al căror avans presupune un timp considerabil. Într-adevăr, învățăturile rozacruciene, pentru lungimea și profunzimea lor, se întind pe o perioadă nedeterminată. De fapt, nu există nici o modalitate de a epuiza cunoștințele privind viața și nici de a ajunge la un sfârșit privind angajamentul personal de dezvoltare și perfecționare. Cu toate acestea, beneficiile învățăturilor A.M.O.R.C. sunt deja resimțite în primele săptămâni de studiu, deoarece toate subiectele se bazează pe aplicabilitatea practică a învățăturilor. Instrucțiunea cu adevărat mistică nu își propune să exacerbeze intelectul, ci să-l calmeze, permițându-i să fie un instrument, și nu un dictator, al unei experiențe de cunoaștere și mai înaltă și sublimă – experiența mistică –, atunci când cunoașterea este completată de Înțelepciune. Pe de altă parte, firește, Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. include în învățăturile sale instrucțiuni de natură intelectuală și culturală care, ca efect secundar, îmbogățesc cunoașterea studenților săi. Multe din aceste informații nu se vor găsi nicăieri altundeva, fiind moștenire exclusivă a Tradiției Rozacruciene.
Studentul rozacrucian este absolut liber. Îndrăznim să spunem că Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. este una dintre organizațiile care oferă cea mai mare libertate membrilor săi, care își pot anula calitatea de membru în orice moment, fără ca niciun obstacol să fie pus de organizație. Singura obligație a membrului, în acest caz, este să înapoieze Ordinului Roza-Cruce – A.M.O.R.C. toate materialele pe care le-a primit de-a lungul afilierii sale, acestea fiindu-i împrumutate ca un beneficiu al afilierii pe durata acesteia.

Deși învățăturile și materialele găsite în studiile rozacruciene au fost puse la dispoziția căutătorilor de secole, oamenii de rând sunt concentrați mai ales pe aspectele exterioare ale vieții: bogăție materială, putere, politică, preocupări sociale, relații emoționale etc. Mai mult, deși există o renaștere a gândirii în lume în ultimii ani, ceea ce a dus la o deschidere mult mai mare în ceea ce privește toate chestiunile de natură mistică și metafizică, tonul majorității organizațiilor implicate în aceasta este unul de pregătire intensă cu scopul de a avea rezultate rapide și cu cât mai puțin efort posibil.
Din păcate, adevăratul scop al unei astfel de „autodezvoltări rapide” nu este acela de a obține o perspectivă spirituală mai profundă, ci de a obține avantaje față de ceilalți prin creșterea puterilor așa-zise magice, psihice sau fals percepute.

Deoarece Ordinul Roza-Cruce – A.M.O.R.C. se consacră în primul rând dezvoltării interioare, nu atrage multă atenție exterioară. Studiile rozacruciene sunt concepute pentru a servi persoanelor care au cu adevărat întrebări serioase despre viața și caută răspunsuri amănunțite și pătrunzătoare.

În această de ordine de idei, subliniem faptul că A.M.O.R.C. este un ordin inițiatic, nu o enciclopedie sau un roman mistic. Există o metodă subiacentă prin care transmiterea cunoașterii trebuie efectuată. Învățăturile sunt actualizate în funcție de cunoștințele perioadei istorice respective, iar nimic din ceea ce este cu adevărat esențial nu poate fi pus în cuvinte, trebuind să fie experimentat individual și transmis metodic.

Pe scurt, nu. Singularitatea învățăturilor rozacruciene nu provine pur și simplu din corpus-ul de cunoștințe pe care A.M.O.R.C. îl oferă, ci din modul în care sunt organizate pentru a produce o evoluție autentică și permanentă a conștiinței. Acesta este un motiv bun pentru prezența cuvântului „Ordin” în numele organizației. Fiecare subiect prezentat acoperă pași importanți necesari pentru a obține beneficii din subiectul care urmează, și acești pași trebuie în mod ideal să fie studiați și interiorizați secvențial, nu în paralel.

Cunoașterea este un lucru, dar învățarea aplicării ei în situații de zi cu zi și stăpânirea tehnicilor pe care le sugerează Ordinul este cu totul altă problemă. Prin urmare, este imperativ, indiferent de studiul și experiența anterioară, a se începe de la început și a urma programul de studiu. Dacă într-adevăr ați avansat într-un anumit mod în domeniile misticismului și metafizicii, atunci, din fericire, veți putea absorbi și interioriza învățăturile și tehnicile rozacruciene mai repede și mai perfect.