Ontologie Rozacruciană

Dumnezeu este Inteligenţa universală care a gândit, manifestat şi însufleţit întreaga Creaţie potrivit unor legi imuabile şi perfecte.

Întreaga Creaţie este impregnată cu un Suflet universal care evoluează către perfecţiunea propriei sale naturi.

Viaţa este suportul Evoluţiei cosmice aşa cum aceasta se manifestă în univers şi pe Terra.

Materia îşi datorează existenţa unei energii vibratoare care se propagă în tot universul şi cu care fiecare atom este impregnat.

Timpul şi spaţiul sunt stări de conştiinţă şi nu au nicio realitate materială independentă de om.

Omul este o fiinţă dublă în natura sa şi triplă în manifestare.

Sufletul se incarnează în corpul copilului la momentul în care el inspiră pentru prima dată, făcând din el o fiinţă vie şi conştientă.

Destinul fiecărui om este determinat de modul în care îşi foloseşte liberul arbitru şi de karma care astfel rezultă.

Moartea se produce la momentul în care omul îşi dă ultima suflare şi se manifestă prin separarea definitivă dintre trup şi suflet.

Evoluţia spirituală a omului este determinată prin reincarnare şi are drept ultim scop atingerea Perfecţiunii.

Există un regn suprauman, care populează lumea invizibilă, format din toate sufletele desprinse din corpurile fizice.

La capătul evoluţiei sale spirituale, sufletul fiecărei fiinţe umane se reintegrează în Sufletul universal într-o totală puritate şi trăieşte în deplină conştiinţă