Utopie Rozacruciană

Dumnezeu al tuturor oamenilor, Dumnezeu al întregii vieți! În omenirea la care noi visăm:

Politicienii sunt profund umaniști și lucrează în serviciul binelui comun;

Economiștii gestionează finanțele Statelor cu discernământ și în interesul tuturor;

Savanții sunt spiritualiști și își caută inspirația în Cartea Naturii;

Artiștii sunt inspirați și exprimă în lucrările lor frumusețea și puritatea Planului divin;

Medicii sunt animați de iubirea pentru apropiații lor și tratează atât sufletele cât și corpurile;

Nu mai există mizerie și sărăcie, fiindcă fiecare are ceea ce are nevoie pentru a trăi fericit;

Munca nu este trăită ca o constrângere, ci ca o sursă de dezvoltare și bunăstare;

Natura este considerată ca cel mai frumos dintre temple și animalele ca frați ai noștri în curs de evoluție;

Există un Guvern mondial format din conducătorii tuturor națiunilor, lucrând în interesul întregii Omeniri;

Spiritualitatea este un ideal și un mod de viață care își preiau sursa din o Religie universală, bazată mai mult pe cunoașterea legilor divine decât pe credința în Dumnezeu;

Relațiile umane sunt bazate pe iubire, prietenie și fraternitate, așa că întreaga lume trăiește în pace și armonie.

Aşa să fie!