Positio Fraternitatis Rosae Crucis

In acest prim an al celui de-al treilea mileniu, sub privirea Dumnezeului tuturor oamenilor și al întregii vieți, noi, delegații Consiliului suprem al Fraternității rozacruciene, am socotit că a sosit momentul să aprindem cea de-a patra făclie R+C, cu scopul de a arăta poziția noastră privind situația actuală a Omenirii și a pune în lumină amenințările cu care ea se confruntă, dar de asemenea și speranțele pe care ni le punem în ea.